Informējam, ka 13. aprīlī Dr. Anda Flaumane – Jahensa un Dr. med. Lueder Jachens dodas Lieldienu brīvdienās ārpus Latvijas un uz ārstu konferenci Dornahā, Šveicē. Pacientu pieņemšana atsāksies 28. aprīlī. Vizīti var pieteikt zvanot uz doktorāta reģistratūru.

Call Now Button